Els Dret masculí reclama el dret a que hi hagi oferta de putes per simular relacions sexuals; a que el cos femení entri al seu Dret com a "thermomix" per pastar criatures humanes, que el dret a ser pares sigui superior a l'autoritat materna extra legem ... Són les darreres conseqüències de no tenir les dones la competència absoluta sobre el propi cos i els fruits, la maternitat plena lliurement decidida, el dret de les dones a sortir del Dret. És el senyal de com s'estén, com una boira espesa, la ruptura social entre homes i dones. El nihilisme polític que acompanya la fi del patriarcat. Practicar les dones la igualtat entre nosaltres, saber-nos iguals, davant les aplicacions de les regulacions del Dret masculí i incorporar el fill al nostre feminisme són les escletxes per on arribarà una mica de claror al nihilisme que acompanya el final d'una època, la que es va iniciar amb l'Estat modern, al segle XVI.

«... son las relaciones sociales entre hombres y mujeres, con la fuerza y la palabra normativa de los primeros con respecto a las segundas, lo que hace a las mujeres impotentes para la acción. En otras palabras, la relación hombre-mujer está ya inscrita en el derecho y está en él inscrita de manera que aplasta a las mujeres.»

Lia Cigarini, La política del deseo (traducció de Milagros Rivera).


... el mal punto de partida estructural está en la monosexuación en masculino del Derecho que conocemos.

En lo relativo al trabajo, es un derecho que ignora la maternidad porque ha sido elaborado a la medida del cuerpo del hombre.

Pero ... las mujeres de hoy hemos dicho un «doble sí» al trabajo remunerado y a la maternidad, una y otra plenamente vividas, sin conciliaciones ficticias ni falsas alternativas, y este doble sí es una revolución simbólica (revolución de sentido) irreversible que lo cambia todo.

Por eso la injusticia salarial no se corrige: la necesitamos como señal de que mientras que la maternidad no entre y esté entera y libre en el sentido del trabajo, el derecho del trabajo (sin excluir otros derechos) le resultará hostil o superfluo a una mujer.

Pròleg de Milagros Rivera a: Un derecho del deseo, un derecho sexuado, de Laura Mora.

UN ESPAI PROPI, en primera persona, femenina, singular, de Francesca Llodrà Grimalt.

1) Amb el bloc vull intentar oferir, a poc a poc, informació ordenada i estudi sobre Dret civil balear, com a fons de documentació.Així, el bloc pretén oferir exposicions i ordenacions pedagògiques. 
Això no menysprea el fet que la sistematització i explicació del Dret civil balear que s'ofereixen aquí constitueixi una, per a mi, important i llarga tasca. 
Per tant, utilitza'l si vols, si t'és útil; i m'agradarà que m'ho diguis.


2) Dret femení: 

"... us demano que visqueu en presència de la realitat, una vida vigoritzadora, diria jo, independentment que sigueu capaces de transmetre-la o no.
(...) No somieu d'influir els altres, us diria jo, si us ho sabes dir abrivadament. Reflexioneu en les coses en elles mateixes". 
Virginia Woolf, Una cambra pròpiaEn el dia a dia, el bloc conté pensaments personals i informacions sobre temes de l'actualitat social o jurídica que m'interessa, com a dona i jurista.
Allò personal és polític, començant per la llengua materna: la paraula que s'escolta de la mare quan ella ens pensa i només això ens posa al món, iniciant-se una vida humana.

"La separación entre personal y político, público y privado, la impone la fuerza de la ley (el derecho en sentido propio) y "produce ley". 
Para nosotras las mujeres, la separación entre personal y político es peligrosa porque nos lleva a desentendernos de la sexualidad ... este desentenderse da como resultado algo que [las mujeres] conocemos bien, la pérdida de sexualidad". 
Lia Cigarini, La política del deseo.